OVER HET TSCHUMIPAVILJOEN

25 jaar Tschumipaviljoen 26 september 2015

 

 

 

 

 

 

Expositie ‘Verleden, heden, toekomst van het Tschumipaviljoen’ en lancering educatief programma.

Op 26 September 2015 hebben wij onder de noemer 'Waarde overtreft tijdelijkheid' in aanwezigheid van Bernard Tschumi het 25 jarig bestaan van zijn paviljoen gevierd. Met veel genoegen kijken wij terug op deze festiviteit die begon met de start van de expositie 'Verleden heden toekomst' van het Tschumipaviljoen die wij organiseerden in het gebouw van de voormalige dienst Ruimtelijke Ordening aan het Gedempte Zuiderdiep 98. Bruiklenen uit het depot van het Groninger Museum in de vorm van maquettes en originele tekeningen van Bernard Tschumi en AV matariaal gaf een historisch overzicht van de bouw en gebruik in 1990 van alle paviljoens die gebouwd werden in het kader van de manifestatie What a Wonderful World. En met een compilatie van AV materiaal maakten wij een overzicht van alle projecten die wij vanaf 1995 realiseerden in het Tschumipaviljoen. Het was verheugend dat Bernard Tschumi hierbij aanwezig kon zijn en buitengewoon ingenomen bleek te zijn met het onderdeel ‘toekomst’, gepresenteerd in een foto overzicht van alle bijdragen en tien maquettes, schaal 1 : 25 van het reële Tschumipaviljoen. met daarin projecten van leerlingen van het Werkman- en Zernike College als resultaat van ons educatieve programma. Met veel enthousiasme heeft hij dit materiaal bekeken, en bewonderd. Het heeft hem ervan overtuigd dat zijn paviljoen na 25 jaar nog springlevend is en bestendig is voor de toekomst.


 

 

  

 

 

TSCHUMIPAVILJOEN – GLASS VIDEO GALLERY

Door Erik Dorsman

Het Tschumipaviljoen is ontworpen door de Frans-Zwitserse architect Bernard Tschumi, gevestigd in Parijs en New York. Het is gerealiseerd in het kader van de kunst- en architectuurmanifestatie What a Wonderfull World! Music Video’s in Architecture, in 1990 georganiseerd door de gemeente Groningen in samenwerking met het Groninger Museum. Met de manifestatie gingen het Groninger Museum en de gemeente Groningen voor het eerst een intensieve samenwerking aan met als doel om zowel de samenhang als de grenzen tussen kunst, beeldcultuur, video, architectuur en openbare ruimte te verkennen. De manifestatie vond plaats ter gelegenheid van de 950ste verjaardag van de stad Groningen en werd gehouden in vijf paviljoens: aan vijf in 1988 tot ‘Deconstructivisten’ omgedoopte architecten, waaronder Tschumi, was gevraagd om op innovatieve en experimentele wijze het beeld van de stad en de kwaliteit van de openbare ruimte in het kader van de manifestatie te onderzoeken.
 


Overeenkomstig het gedachtegoed van de Deconstructivisten was de manifestatie voor Groningen een manier om de relatie tussen kunst, architectuur, beeldcultuur en openbare ruimte te exploreren alsmede hun onderlinge hiërarchie ter discussie te stellen. Uitgangspunt voor de paviljoens was een selectie van 200 videoclips in 13 categorieën en de presentatie ervan diende radicaal verschillend te zijn van de, gebruikelijke, huiselijke entourage. Aan de architecten de opgave om niet op het niveau van de huiskamer maar juist op dat van de stad een geschikte omgeving voor de videoclip te creëren. Bovendien werd de architecten gevraagd of deze opgave tot een nieuw gebouwtype zou moeten leiden, of dat het fenomeen van de videoclip een fundamenteel andere benaderingswijze van de architectuur zou kunnen voeden. De manifestatie was kortom een zoektocht naar contemporaine architectuur die niet wars is van nieuwe ruimtelijke scenario’s en die onbekende stedelijke programma’s niet uit de weg gaat.

De voortdurende ondervraging en ondergraving van de ‘gevestigde’ architectuur was een benadering die Tschumi en de Deconstructivisten deelden. Traditionele waarden zoals harmonie, eenheid en stabiliteit werden ter discussie gesteld, aan gebouwen inherente dilemma’s blootgelegd en geaccepteerde vormen bevraagd. De conceptuele en experimentele aanpak van de opgave van de paviljoens was hiervan een treffende illustratie. Tschumi was in staat om zijn ideeën over vorm en functie naar de praktijk te vertalen en het sterk onderzoekende karakter van zijn werk te testen. Vanaf het begin van zijn carrière heeft Tschumi het denken tot fundamenteel onderdeel van zijn ontwerpen gemaakt en is hij op zoek gegaan naar alternatieve definities van architectuur. Tschumi denkt altijd tegen de architectonische orde van zijn tijd in, hij zoekt de grenzen van de discipline, probeert deze te overschrijden en opnieuw te bepalen.

Het kritische onderzoek naar de relatie tussen vorm en functie vormt de kern van Tschumi’s werk. Dat het paviljoen nog steeds in gebruik is, zij het met een licht gewijzigd programma, is veelzeggend. Niet alleen is de glazen galerij in staat gebleken om een directe relatie te leggen tussen de oorspronkelijk gesitueerde videoclips, de architectuur zelf en de openbare ruime; het paviljoen heeft ook bevestigd, zoals Tschumi altijd betoogt heeft, dat architectonische logica niet enkel afhankelijk is van haar programmatische basis, maar op basis van haar eigen merites in staat is om plaats te bieden aan steeds nieuwe stedelijke programma’s en ruimtelijke scenario’s. De ‘Glass Video Gallery’, zoals Tschumi het paviljoen zelfde noemde, keert het principe van de klassieke gesloten, donkere projectieruimte voor film - een verlengstuk van de huiskamer met reclameborden en neonlicht – letterlijk binnenstebuiten, zodat hetgeen zich normaal in de huiskamer, bar of foyer afspeelt naar de straat wordt gebracht. De verkenning van de grenzen van het paviljoen leidt in deze tot het programmeren van de openbare ruimte, aangezien het omkeren van de definitie en de vorm van het paviljoen de gebeurtenis van binnen naar buiten verplaatst. Het paviljoen van Tschumi is daarmee een nadrukkelijk stedelijke interventie. In feite is dat wat in de openbare ruimte rondom het paviljoen gebeurt, van groter belang dan het paviljoen zelf. Zoals het Tschumi het zelf verwoorde: ‘Bij architectuur gaat het evenzeer om de gebeurtenis die plaatsvindt in een ruimte als om de ruimte zelf.’

Over tschumipaviljoen

paviljoen

Nieuwsbrief

Inschrijven

Downloads

Contact

Tuinbouwstraat 34-a
9717 JJ Groningen
06-29514120
tschumipaviljoen [at] home.nl

Archief

16 f553InfuusAn-e-MotionEénreisburo