Dagelijkse leiding Marinus de Vries Voorzitter: Gerdie Klaassen, Adviseur Cultuureducatie Secretaris: Aron van Delft, Architect, AAS Groningen Penningmeester: Wim Gruppelaar gepensioneerd rijksaccountant. Lid: Eileen Mantouw, Brand marketeer Leeuwarder Courant bij de NDC Mediagroep. RSIN 805216820 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2018 Jaarverslag 2019 Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden. Zie hiervoor ook de jaarrekeningen. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41012305 Het Tschumipaviljoen, of Glass Video Gallery – ontworpen door de Zwiters/Amerikaanse architect Bernard Tschumi – werd in 1990 gebouwd in het kader van de manifestatie ‘What a Wonderful World’. Stichting Tschumipaviljoen beheert het met als doel er tijdelijke multi-media projecten van kunstenaars in te realiseren. Zichtbaar voor een breed publiek in de openbare ruimte in het centrum van Groningen.