door Mieke Gerritzen

Beautiful World is een film die bestaat uit logo’s en tekst en quotes bevat van bekende en onbekende denkers. Het belangrijkste onderwerp is de globalisering, waarin zo goed als alles wordt uitgedrukt in economische waarde. Door herhaling van herkenbare beelden wordt een beeld opgeroepen van de huidige consumptie industrie. Beautiful World gaat over een beeldcultuur waarin vorm en inhoud niet langer gescheiden worden aangeboden en de grenzen tussen hoge- en lage cultuur onduidelijk zijn. Beautiful World is een visuele machine van meningen, manipulaties en de verleiding van de wereld.