door Alejandra Wah

In Capsules of Compressed Memory II worden historische- en actuele beelden van de omgeving van het Tschumipaviljoen met elkaar gecombineerd. In het overzichtsbeeld van het Hereplein zijn kleinere beelden gemonteerd die regelmatig worden vernieuwd zodat verleden en heden in elkaar overvloeien. Alejandra Wah wil laten zien dat onze herinnering zich steeds herstructureert en wijzelf ook onderdeel worden van het collectieve geheugen van de stad.