door Shift A + U

CMY paviljoen van SHIFT A+U

Het Tschumi paviljoen is een van de meest immateriële gebouwen ooit gerealiseerd. Alle gevels, het dak alsmede de kolommen en balken bestaan uit blank glas. De Frans-Zwitserse architect Bernard Tschumi koos voor glas om zogenaamde “onstabiele gevels” te maken die de videobeelden uit het originele paviljoen eindeloos reflecteerden en weerspiegelden. Hierdoor werd het onzichtbare gebouw getransformeerd tot een illusionistisch beeldspektakel dat voortdurend veranderde en waarin het virtuele beeld uit de reflecties en het werkelijke beeld van de monitoren zich vermengden.

De interventie van Shift Architecture Urbanism geeft de idee van instabiele gevels een nieuwe invulling. Daar waar Tschumi de omhulling gebruikte om videobeelden te mengen, zet Shift het glas in om kleuren te mengen. Door het glas te voorzien van transparante folies in de kleuren cyaan, magenta en geel, wordt het paviljoen getransformeerd tot een driedimensionale grafiek die, afhankelijk van het gezichtspunt van de toeschouwer, voortdurend verandert.

De folies zijn aangebracht in een patroon van diagonale lijnen dat aansluit op het rigide maatsysteem van het paviljoen. Door de parallelle transparant gekleurde gevels treedt er een subtractieve menging van kleuren op. De werkelijke primaire kleuren op de folies worden vermengd tot virtuele secundaire kleuren. Geel en cyaan vormen groen, cyaan en magenta vormen blauw, magenta en geel vormen rood. Het paviljoen wordt een kleurruimte.

De diagonale kleurvlakken in combinatie met het fenomeen van subtractieve menging resulteren aan de buitenzijde in een continu veranderend drie dimensionaal patroon dat vanuit elk standpunt anders is. Automobilisten, voetgangers en fietsers op de rotonde van het Herenplein ervaren door hun beweging een continu verschuivend kleur- en vlakkenspel. Enkel in het interieur van het paviljoen zijn de drie primaire kleuren in hun volledige lengte zichtbaar. Hier treedt een subtielere subtractieve kleurmenging op door weerspiegeling in plaats van overlapping.

Foto’s: René de Wit