De Kunstwerf

In samenwerking met de gemeentelijke dienst Stedebouw nodigden wij Ard de Vries Architecten & Studio Donna van Milligen Bielke uit een project te realiseren in het Tschumipaviljoen. Het project De Achterkant is een vooruitblik op De Kunstwerf die op dit moment verrijst op het CIBOGA terrain in de stad Groningen. Vijf, in de breedte van het paviljoen opgestelde decorstukken die geassembleed zijn door OpMaat 3D vormen een prelude op de Kunstwerf.

Over de Kunstwerf

In 2017 wonnen Ard de Vries Architecten en Studio Donna van Milligen Bielke de prijsvraag voor de Kunstwerf. Ze werden geselecteerd uit 107 inzendingen. In 2021 vindt naar verwachting de oplevering plaats. In het gebouw zullen zich vier Groningse theater- en dansgezelschappen vestigen.In de binnenstad van Groningen bestond de publieke opgave voor de Kunstwerf uit 4 individuele oefenruimtes voor 4 verschillende theater- en dansgezelschappen. In het programma ontbrak de ruimte voor ontmoeting tussen de gezelschappen onderling maar ook voor ontmoetingen tussen spelers en de inwoners van de stad. Door het ontbreken van een publieke theaterzaal waar de acteur zichtbaar wordt voor zijn publiek, ontbrak de plek voor uitwisseling en ontmoeting.

 In het plan voor de Kunstwerf staat niet de theaterzaal maar de publieke sfeer centraal. De stadsketting (de Route van de Ziel), kleine pleinen, de stadsstraat, de laan, de singel en de typisch Groningse hofjes, zijn als aaneenschakeling van verschillende stedelijke ruimtes door het gebouw heen getrokken. En maken hierdoor deel uit van zowel “het gebouw” als het omliggende stedelijk weefsel.

De ruimte aan de “Achterkant” van het gebouw is zo groot als mogelijk gemaakt, om deze te kunnen inzetten als publieke binnentuin. De publieke binnentuin is omsloten door de muur, een muur die soms gewoon een muur is, soms verder gaat in de vorm van een arcade en op andere plekken de basis van het gebouw als gevel vormt. Deze Hortus Conclusus vormt de verbindende ruimte, bij gebrek aan het hoofdpodium. De arcades doen dienst als de theatergangen. In de tuinmuren zijn zitjes ontworpen zin spelend op de loges van de zaal en midden in de tuin, ontworpen door Piet Oudolf, ligt een intiem amfitheater. Men zou hier voorstelingen kunnen houden, maar in de eerste plaats is het amphitheater hier om ontmoetingen te stimuleren, een plek waar de spelers en de stad elkaar kunnen ontmoeten.

https://dvmb.nl

Home