door C.P. Berbée

Een poging een ideale stad te verbeelden. Aan een kant van het paviljoen zijn onderdelen van de ideale stad van Piero della Francesca op vergroot formaat opgehangen. Een schilderij uit het verleden, met het beeld van perfecte gevelwanden en pleinen verwijst naar vroeger, maar als utopisch beeld ook naar de toekomst. Aan de andere kant van het gangpad staan wilgenstruiken die ontbotten in het voorjaar en daarmee verwijzen naar de toekomst. In het gangpad ligt een lint van licht dat van dichtbij bekeken zes letters blijken te zijn die het woord UTOPIA vormen.