Phneumatisch gedicht

Binnen de programmering van het Tchumipaviljoen ligt in de herfst en winter de nadruk op projecten waarbij van uiteenlopende lichtbronnen gebruik wordt gemaakt. Deze traditie continueren wij met DichtLicht van Lambert Kamps. Met een lampsysteem dat functioneert als een uitvergrote ‘display’ kunnen letters en woorden worden gevormd. De display bestaat uit rasters van staaflampen. Deze lampen, die pneumatisch worden aangedreven schuiven langzaam in en uit gesloten kokers. Een programmering zorgt er voor dat er woorden en tekst ontstaat. Dit resulteert in een display met vierkantige letters waarmee woorden worden opgebouwd die langzaam te voorschijn komen en weer verdwijnen. Hiermee onstaat een tekst die gebaseerd iis op een gedicht van de dichter Tjitse Hofman.