door Peter Buis

ELISA is de naam van de sculptuur die vanaf 9 februari t/m 5 april op en in het Tschumipaviljoen te zien was. De naam van het project is afgeleid van een laboratoriumtest voor het meten van macromoleculaire stoffen zoals eiwitten in bloedmonsters en vormt een acroniem van Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay.

Maar ELISA (Electronic Intelligence by Satellite) is ook een cluster van Franse militaire satellieten die zich in een lage omloopbaan om de aard bevinden op een paar kilometer afstand van elkaar om radar- en radiouitzendingen op te kunnen nemen.

Voor ELISA werd het Tschumipaviljoen ingekapseld in een netwerk van strakke banen. Door openingen in het netwerk kon er via een labyrinth van gangen en spiegels in het interieur van het paviljoen worden gekeken. Diep in dit gangenstelsel was een vloeiende vorm zichtbaar die zacht opgloeide in heldere kleuren. ELISA weerspiegelde zich in de kleur- en vormveranderingen die door de pulserende kleuren ontstonden. De vloeiend oplichtende kleuren die overdag in het interieur konden worden waargenomen waren ’s avonds zichtbaar op de buitenkant. ELISA in het Tschumipaviljoen was een combinatie van beeld, geluid, licht en geur.