door Bas van Koolwijk

Een systeem dat zijn eigen resultaat kan herinterpreteren. Opgewekte signalen worden rondgeleid door een systeem van beeld-, geluid- en computerapparatuur, dat zijn gedrag continu aanpast. Het is het principe van feedback, dat ontstaat wanneer de output van een systeem wordt teruggevoerd om weer te gebruiken als input, zodat oorzaak en gevolg samenvallen.