door Tschumiproductie

Een toverlantaarn of Lanterna Magica is een apparaat waarmee doorzichtige afbeeldingen geprojecteerd kunnen worden. Het is dus in feite hetzelfde als een diaprojector.

De toverlantaarn is waarschijnlijk uitgevonden door Christiaan Huygens rond 1694, hoewel ook wel beweerd wordt dat Leonardo da Vinci anderhalve eeuw eerder experimenteerde met een soort lanterna magica. De fotografie was destijds nog niet uitgevonden en de toverlantaarn werkte daarom met handgeschilderde afbeeldingen. Aanvankelijk werd de toverlantaarn voornamelijk gebruikt in aristocratische kringen. In de 18e eeuw ontstonden meer mogelijkheden met deze lantaarns. Zo kon men gebruikmaken van effecten als substituties, plotselinge verschijningen, verdwijningen enz.

In 2009 plaatsten wij voor het eerst onze eigen variant van een Laterna Magica in het paviljoen. Net als bij eerdere gelegenheden brachten wij aan de binnenkant van de glaswanden een yoghurt mengsel aan waardoor het paviljoen transformeerde tot een drie dimensionale projectieruimte. Onze laterna magica’s bestonden uit kisten van 60 x 60 x 50 cm. In de vier kartonnen zijkanten sneden wij vormen uit en voorzagen die van gekleurde, warmtebestendige folies.

Ooit bestond de lichtbron van een laterna magica, of toverlantaren uit een kaarsvlam, een olielampje, later een gasvlam, of nog later een gloeilamp. Onze lichtbron bestond uit een halogeenlamp van 650 watt die in een fitting pastte op een statief dat wij maakten van de voet van een schemerlamp.

De kisten hingen wij op aan circulatie motortjes terwijl door een gat aan de onderkant het statief met de halogeenlamp stak. Hierdoor onstonden een soort ronddriaaiende diaprojectoren waarvan de uitgespaarde vormen op de zijwanden van het paviljoen werden geprojecteerd. Het paviljoen gaf aan de buitenkant de aanblik van een driedimensionaal projectiescherm waarop de gekleurde vormen doorlopend in elkaar overvloeiden.