door Pieter van der Veen

Een combinatie van het scheve, transparante paviljoen en de instabiliteit van vloeistoffen. Als in een laboratorium wordt in het paviljoen een beeld gevormd met een opstelling van verschillende maten en vormen glaswerk die gevuld worden met gekleurde olie en water. Flessen en cilinders worden met gelijke volumes gekleurde olie en water gevuld. Deze grote laboratoriumflessen en cilinders staan en hangen in een 16 meter lange steigerstelling in het gangpad van het paviljoen. Het oppervlak van de heldere vloeistoffen, dat waterpas staat contrasteert met de schuine positie van het paviljoen. Beschenen door het zonlicht lijkt er een vreemdsoortige collectie oplichtende brijanten te zweven.