Aan beide kopse kanten van het Tschumipaviljoen stond een grote katrol waarover in verschillende snelheden drie strakgespannen lijnen draaiden. Hiermee werd een serie, semi transparante doeken in primaire kleuren door de centrale as van het Tschumipaviljoen geleid. Door het over elkaar heen schuiven van de doeken ontstond er een spel van steeds weer wisselende kleurvlakken. Terwijl de verschillende snelheden waarmee de doeken door het paviljoen werden geleid voor een verloop in kleur zorgde dat zich nooit herhaalde. Er ontstond een dynamisch kleurenspel waarmee in een  groots theatraal gebaar het paviljoen van Bernard Tschumi over de hele lengte werd bespeeld.