door Runa Islam

Stare out (Blink) (1998) is oorspronkelijk een 16 mm film van drie minuten waarin het draait om de manier waarop dit medium de illusie van iets materieels op ons kan overbrengen. De luciditeit van beeld en beweging is afhankelijk van wat wij op ons netvlies waarnemen. We zien een foto-negatieve projectie van het gezicht van een vrouw, met wijd opengesperde ogen. Deze projectie wordt zo nu en dan onderbroken door een felle, witte lichtflits, waarbij een glimp van het diapositieve ‘echte’ gezicht van de vrouw in ons netvlies wordt gebrand, als een droombeeld of hardnekkig nabeeld. In Gaze of Orpheus (1998) licht Runa Islam de koele distantie van het oogcontact uit de sfeer van mode en reclame en herleidt deze tot haar mythische oorsprong; het erotische ogenspel gerelateerd aan de dood, zoals in het verhaal van Orpheus en Euridyce. Het gecommercialiseerde beeld wordt gereduceerd tot de vraag: ‘Wie kijkt er naar wie?’ Gaze of Orpheus is doelbewust gemaakt voor vertoning in de openbare ruimte waar de projectie kan worden opgeblazen. Als een bewegend reclamebord, dat het publiek gebiologeerd kan doen staren naar het achteraanzicht van een jonge, blonde vrouw die zich tergend langzaam omdraait. Ten lange leste staart de vrouw terug, net lang genoeg om een aangrijpende indruk achter te laten, voordat zij zich terugtrekt in het duister.