door Mark Bain

Terrein + beeld, Terrascope is precies wat het zegt: het terrein in beeld brengen en luisteren naar geologie. Terrascope maakt gebruik van het gegeven dat geluid wordt overgebracht door materie (want zonder materie is er geen geluid, in een vacuĆ¼m is je schreeuw immers niet te horen). Terrascope luistert naar de materie en geologie van de locatie, naar de grond waar je op staat die constant in trilling is. In het Tschumipaviljoen is een sonde geplaatst die de micro-seismische trillingen in de grond, onder het paviljoen oppikt. Deze locale trillingen, die je niet voelt, worden zichtbaar en hoorbaar gemaakt door middel van een oscilloscoop, een apparaat voor het waarneembaar-maken van signalen in de vorm van golven. In Terrascope worden deze zichtbaar in een laserstraal die permanent door het Tschumipaviljoen wordt geprojecteerd. De laserstraal wordt op deze manier voortdurend gevormd en versterkt door de opgepikte geologische trillingen. De laserstraal is horizontaal gericht en negeert daarmee het schuine grondplan van het paviljoen.