door Marcel de Vries

Waanzin producties, dat een samenwerkingsverband is tussen Gerard Eikelboom en Marcel de Vries richtte vanaf 17 juni het Tschumipaviljoen in met het project Wis Je Dat. Er werden ruim vijftig programmeerbare autoruitwissers in het Tschumipaviljoen geïnstalleerd. Met deze ready mades werd een semi interactieve, kinetische sculptuur gerealiseerd. De ruitenwissers waren geprogrammeerd en bewogen daardoor autonoom, maar interacteerden ook op passerend publiek. Gerard Eikelboom en Marcel de Vries gebruikten de eerste week als openbare werkperiode waarin geïnteresseerd publiek de gelegenheid kreeg om het paviljoen binnen te gaan voor het stellen van vragen over het project. Vanaf 26 juni functioneerde Wis Je Dat als een nieuwe creatie van Waanzin Producties. www.waanzinproducties.nl