Hereplein
Groningen

Over

Op 26 September 2015 hebben wij onder de noemer ‘Waarde overtreft tijdelijkheid’ in aanwezigheid van Bernard Tschumi het 25 jarig bestaan van zijn paviljoen gevierd. Met veel genoegen kijken wij terug op deze festiviteit die begon met de start van de expositie ‘Verleden heden toekomst’ van het Tschumipaviljoen die wij organiseerden in het gebouw van de voormalige dienst Ruimtelijke Ordening aan het Gedempte Zuiderdiep 98.

Expositie ‘Verleden, heden, toekomst van het Tschumipaviljoen’ en lancering educatief programma.

Op 26 September 2015 hebben wij onder de noemer ‘Waarde overtreft tijdelijkheid’ in aanwezigheid van Bernard Tschumi het 25 jarig bestaan van zijn paviljoen gevierd. Met veel genoegen kijken wij terug op deze festiviteit die begon met de start van de expositie ‘Verleden heden toekomst’ van het Tschumipaviljoen die wij organiseerden in het gebouw van de voormalige dienst Ruimtelijke Ordening aan het Gedempte Zuiderdiep 98. Bruiklenen uit het depot van het Groninger Museum in de vorm van maquettes en originele tekeningen van Bernard Tschumi en AV matariaal gaf een historisch overzicht van de bouw en gebruik in 1990 van alle paviljoens die gebouwd werden in het kader van de manifestatie What a Wonderful World. En met een compilatie van AV materiaal maakten wij een overzicht van alle projecten die wij vanaf 1995 realiseerden in het Tschumipaviljoen. Het was verheugend dat Bernard Tschumi hierbij aanwezig kon zijn en buitengewoon ingenomen bleek te zijn met het onderdeel ‘toekomst’, gepresenteerd in een foto overzicht van alle bijdragen en tien maquettes, schaal 1 : 25 van het reële Tschumipaviljoen. met daarin projecten van leerlingen van het Werkman- en Zernike College als resultaat van ons educatieve programma. Met veel enthousiasme heeft hij dit materiaal bekeken, en bewonderd. Het heeft hem ervan overtuigd dat zijn paviljoen na 25 jaar nog springlevend is en bestendig is voor de toekomst.